Rejestr zmian w biuletynie

09.10.2019

Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości budynkowej położonej w Dusznikach-Zdroju przy ul. Zdrojowej 8, na działce nr 76 AM-1 obręb Zdrój. W skład nieruchomości wchodzi: grunt o powierzchni 2325 m2 budynek o powierzchni użytkowej 998 m2 Nieruchomość może być przeznaczona do wykorzystania jako obiekt o funkcji usługowo – mieszkaniowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gospodarka ciekłymi odpadami komunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gospodarka ciekłymi odpadami komunalnymi terengminy Duszniki-Zdrój-bip
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 1.08.2019r., 3.10.2019r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/5 AM-2 o pow. 2121 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpotru nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PPUH "MAXER""
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna