Rejestr zmian w biuletynie

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 12/2019 z XII Sesji RM z dnia 11 września 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. OW Stalowy Zdrój zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Dusznickiego Zakładu Komunalnego w Dusznikach-Zdroju Sp.z o.o
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych, Finansów oraz ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 26 września 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zarządzenia wprowadzenia założeń i wytycznych do projektu budżetu na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wskazania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego – wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Hrabstwo Kłodzkie – 2019”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wskazania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 roku przedłożenie informacji w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie z gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 roku przedłożenie informacji w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie z gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.09.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna