Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o obwodach łowieckich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacyjne w sprawie planowanych inwestycji przeciwpowodziowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z poboru próbek wody pobranych dnia 07.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. udzielenia Tauron Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia linią kablową średniego napięcia 20kV, rzeki Bystrzyca Dusznicka kablem prowadzonym po konstrukcji mostów i w km 30+121 kablem prowadzonym pod dnem rzeki w miejscowości Duszniki-Zdrój na dz. nr 172, obręb Zdrój i działce nr 5 obręb Lasy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 33/2019/20 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2019/2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 11 października 2019 roku w sprawie unieważnienia Zarządzenia nr 77/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 14/2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26 września 2019 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/75/2012 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna