Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12 czerwca 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12 czerwca 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 12 czerwca 2020 r.o obwodach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 9 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ustawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ustawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do SIWZ - formularzoferty_zmieniony.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7do SIWZ - wzór umowy_zmieniony.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 7do SIWZ - wzór umowy.rtf
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 11 do SIWZ -Przedmiary_zmienione.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiary.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dokończenie przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Ocena gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju za lata 2017, 2018,2019 i I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie złożonych ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Ocena gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju za lata 2017, 2018,2019 i I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29.05.2020 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2020/2021.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29.05.2020 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Przedszkola w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2020/2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29.05.2020 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2020/2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28.05.2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26.05.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26.05.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26.05.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26.05.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26.05.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26.05.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26.05.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania z dnia 09-06-2020.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna