Rejestr zmian w biuletynie

11.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych oraz Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwalę Nr XLIV/220/2006 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Duszniki Zdrój.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za zasadną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwalę Nr XLIV/220/2006 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Duszniki Zdrój.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "V.25.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/240/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Duszniki Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa wieży widokowej na Orlicy w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2019

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2019

Dotyczy dokumentu:
GŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH - DZK DUSZNIKI-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oswiadczenie o niekaralnosci.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH - DZK DUSZNIKI-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oswiadczenie o stanie zdrowia kandydata wzor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH - DZK DUSZNIKI-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGODA_NA_PRZETWARZANIE_DANYCH_OSOBOWYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH - DZK DUSZNIKI-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna