Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu za pomocą drona promującego projekt Aqua Mineralis Glacensis
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu za pomocą drona promującego projekt Aqua Mineralis Glacensis
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie ofertowe - wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie naboru kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Dyrektora z 27 marca 2018 r. w sprawiezmiany informacji o naborze kandydatów do Korpusu UrzędnikówWyborczych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie naboru kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie ofertowe - wybór inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu "Park and Ride"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie ofertowe - wybór inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu "Park and Ride"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Park and Ride – przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Park and Ride – przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o LII Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/249/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Duszniki-Zdrój na lata 2018-2022".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/250/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój do Klastra Energii ARES.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/248/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/247/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/245/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój za zasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/246/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Podgórze i Zieleniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/243/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/244/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Duszniki-Zdrój w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/242/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/241/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna