Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2019

Dotyczy dokumentu:
VI Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w dniu 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PRZETARGI I OGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DZK - przetarg na sprzedaż drewna wielko i średniowymiarowego w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DZK - przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DZK - przetarg na sprzedaż drewna wielko i średniowymiarowego w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DZK - przetarg na sprzedaż drewna wielko i średniowymiarowego w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DZK - Ogłoszenie o naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI.” w celu wspólnej realizacji projektu - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 416/3 o pow. 1722 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-14).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/1, 448/2, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, położonych w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. tłumaczenia materiałów tekstowych dla uczestników warsztatów Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania merytorycznego oraz przeprowadzenie wykładu dla uczestników projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania i realizacji zajeć sportowych przez trenera prowadzonych w ramach Zielonej Ścieżki Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr PL 3.22/3.3.02/11.02.835
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 416/1, 417/1, 417/2 o pow. 1364 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-14).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę inwestycji polagającej na: " Przebudowie odcinka szlaku Duszniki-Zdrój-Kudowa-Zdrój..."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: " Modernizacji regionalnej linii kolejowej nr 309..."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. tłumaczenia ustnego dla uczetników seminarium projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi przewodnickiej dla uczestników seminarium projektu Zielona Ścieżka Zdrowia. „ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA” projekt realizowany w ramach Mikroprojektu nr. PL 3.22/3.3.02/11.02.835 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RepublikaCzeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Osidele Miejska Górka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczy modernizacji regionalnej linii kolejowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych i lokali przeznaczonych do wynajmu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu użytkowego nr 1c położonego na parterze w budynku przy ul. Rynek 14 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 28,30 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 147/18 AM-5 obręb Centrum o pow. 386 m2 w udziale wynoszącym 450/10000 (4,50 %).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 położonego na parterze w budynku przy ul. Kłodzkiej 12 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z trzech pomieszczeń o powierzchni użytkowej 48,00 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 147/18 AM-5 obręb Centrum o pow. 386 m2 w udziale wynoszącym 880/10000 (8,80 %). Budynek wpisany jest do rejestru zab
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12 czerwca 2009r. dniem niepracującym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/237/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/238/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/239/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2018UCHWAŁA NR XLVI/239/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/240/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/231/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/232/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/233/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/234/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/235/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/236/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIII/224/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Duszniki –Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/227/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/228/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/229/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/230/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach-Zdroju, wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach- Zdroju wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLII/221/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu korzystania z Toru Wrotkarskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLII/222/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/03/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLII/223/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy im. Janusza Rajzera trasie narciarstwa biegowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIII/225/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: utworzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIII/226/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren usług turystyki, usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała numer XL/218/17 w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Miasta Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała numer XL/217/17 w sprawie zmian w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLII/219/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLII/220/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju Wojciecha Kuklisa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i interpelacje radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju Wojciecha Kuklisa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o V Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na poczatek VIII kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na poczatek VIII kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki typu singletrack na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja Zamawiającego - art. 86 ust. 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki typu singletrack na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna