Rejestr zmian w biuletynie

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiegopomoru świń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla podróżnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady zachowania w przypadku znalezienia padłego dzika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady których należy przestrzegać - dotyczy Afrykańskiego Pomoru świń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla Myśliwych i Leśników dotycząca Afrykańskiego Pomoru świń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
APEL do hodowców trzody chlewnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 08/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie W sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki – Zdrój w roku 2018 w zakresie polityki społecznej, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 07/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie W sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki – Zdrój w roku 2018 w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 06/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 04/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2018

Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W DANYM ROKU
Treść zmiany:
Dodano załącznik"oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych-w-roku-2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W DANYM ROKU
Treść zmiany:
Dodano załącznik"oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych-w-roku-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W DANYM ROKU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oswiadczenia_o_alkoholach.pdf
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W DANYM ROKU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oswiadczenia_o_alkoholach.doc
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna