Rejestr zmian w biuletynie

19.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa wieży widokowej na Orlicy w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Budowa wieży widokowej na Orlicy w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa wieży widokowej na Orlicy w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.07.2018

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVIII/285/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/282/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/283/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVIII/284/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/281/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: uznania skargi na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu za zasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/278/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LII/253/18 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/279/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/280/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/276/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/277/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/274/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/275/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/273/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr LII/253/18 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/270/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/271/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/272/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/269/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój za zasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/266/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/267/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/268/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/268/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/265/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej Na
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/264/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2016.r w sprawie opłaty targowej i ustalenia jej wysokości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/262/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/263/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/260/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/261/2018 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/258/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/259/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: uznania skargi na działania Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój za zasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/256/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/257/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/254/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020 w gminie Duszniki- Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/255/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/252/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki- Zdrój w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/253/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/251/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna