Rejestr zmian w biuletynie

02.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Finansów, 5 czerwca 2017, godzina 17:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont kuchni głównej i pomieszczeń przy kuchni (zmywak, magazyn) w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont kuchni pomocniczej i pomieszczeń przy kuchni (zmywak, obierak) w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont kuchni głównej i pomieszczeń przy kuchni (zmywak, magazyn) w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
STAR/JELCZ przetarg na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój /II/.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont kuchni pomocniczej i pomieszczeń przy kuchni (zmywak, obierak) w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont kuchni głównej i pomieszczeń przy kuchni (zmywak, magazyn) w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXVII Sesji Nadzwyczajnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXVII Sesji Nadzwyczajnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont i modernizacja remizy strażackiej w Dusznikach - Zdroju”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIII/2017 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 28 marca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcydotyczące przesłanek wykluczenia"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcydotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 4 do SIWZ - równoważne"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 6 do SIWZ - specyfikacja techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 8 do SIWZ - formularz cenowy"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz dostaw"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki – Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/205/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec AM-1, AM-2 w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/206/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/204/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 2/1, AM-4, obręb Zieleniec w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/202/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/203/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: wieloletniej dzierżawy nieruchomości położonej w Dusznikach- Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/200/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. O zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/201/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych o zmianie nazw ulic Karola Świerczewskiego i Hanki Sawickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/199/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/198/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/197/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVI/198/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/93/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój sprawozdaniu rozcznym z wykonania budżetu Gminy Duszniki-Zdrój za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja Zamawiającego - art. 86 ust.5 "
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna