Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRRZEDAŻ DREWNA WIELKO I ŚREDNIWYMIAROWEGO W 2019 ROKU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zdjecie posuszu z drzew w Parku Zdrojowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych oraz losowaniu członków komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę kompleksu rekreacyjnego „Czarny Staw” położonego w Dusznikach-Zdroju przy ulicy Podgórze 1a, część działki nr 190 AM-5 obręb Zdrój o powierzchni 360 m2, w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę kompleksu rekreacyjnego „Czarny Staw” położonego w Dusznikach-Zdroju przy ulicy Podgórze 1a, część działki nr 190 AM-5 obręb Zdrój o powierzchni 360 m2, w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa_dzierzawy_Czarny_staw.docx"
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę kompleksu rekreacyjnego „Czarny Staw” położonego w Dusznikach-Zdroju przy ulicy Podgórze 1a, część działki nr 190 AM-5 obręb Zdrój o powierzchni 360 m2, w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa_dzierzawy_Czarny_staw.docx
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę kompleksu rekreacyjnego „Czarny Staw” położonego w Dusznikach-Zdroju przy ulicy Podgórze 1a, część działki nr 190 AM-5 obręb Zdrój o powierzchni 360 m2, w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę kompleksu rekreacyjnego „Czarny Staw” położonego w Dusznikach-Zdroju przy ulicy Podgórze 1a, część działki nr 190 AM-5 obręb Zdrój o powierzchni 360 m2, w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania I kw. 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ZA OKRES OD 18 MARCA DO 12 KWIETNIA 2019 ROKU.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na początek VIII kadencji 2018-2023.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aleksandra Hausner-Rosik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na początek VIII kadencji 2018-2023.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Hausner-Rosik Aleksandra.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta złożone na rozpoczęcie kadencji 2018-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta złożone na rozpoczęcie kadencji 2018-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna