Rejestr zmian w biuletynie

02.09.2016

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/141/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: uznania skargi za bezzasadną.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/141/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: uznania skargi za bezzasadną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/140/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie:nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/139/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/140/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie:nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/138/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/139/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/137/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie:wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/136/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/135/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/134/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład komisji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 2014-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 600 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 600 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna