Rejestr zmian w biuletynie

08.03.2019

Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ZA OKRES OD 21 STYCZNIA DO 15 LUTEGO 2019 ROKU.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/180/17 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie szczagółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Łączone posiedzenie Komisji Finansów i Infrastruktury w dniu 08 marca 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pracowników UM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz pracowników UM.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie okreslenia wartości początkowej środków trwałych uprawniającej do jednorazowego umorzenia w momencie oddania do używania oraz zasad amortyzacji środków trwałych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek formalny pana Roberta Kowala z dnia 18 lutego 2019 roku o założenie urządzenia pomiarowego na głównym spływie ścieków z Zieleńca i Podgórza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz pracowników UM.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pracowników UM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pracowników UM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontakt z urzędnikiem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Radnych Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 roku o sprawdzenie czy zgłaszane jest pobieranie wody z hydrantu przez wojsko oraz ile pobierają.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prośba Radnych Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 roku o przeprowadzenie na Podgórzu ankiety dotyczącej spowalniacza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prośba Radnych Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 roku o oznaczenie dziur w mieście pachołkami do czasu naprawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prośba Radnych Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 roku o podpisanie umów ze wspólnotami na korzystanie z boxów na śmieci.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łączone posiedzenie Komisji Finansów i Infrastruktury w dniu 08 marca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki na I półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych na I półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Finansów na I półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna