Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2016

Dotyczy dokumentu:
protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: opłaty targowej i ustalenia jej wysokości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/157/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 04 października 2016 r. złożonej przez radnego/radną na bezczynność i nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, PolanicaZdrój i Szczytna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/126/16 z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/151/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Duszniki-Zdrój i jej jednostkach budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego przeźroczystych urn wyborczych - II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego przeźroczystych urn wyborczych - II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 28.04.16r., 23.06.16r.) ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzą dwie działki oznaczonych geodezyjnie: - nr 96 o powierzchni 248 m2, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 193,4 m2 - nr 111 o powierzchni 1 641 m2 – niezabudowana, położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-4),
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 50/2 o pow. 1 247 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki (AM-5).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 11 o pow. 629 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Podgórze (AM-2).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI nr 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna