Rejestr zmian w biuletynie

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie petentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie petentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - Piotr Lewandowski.pdf"

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 20.05.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 22.05.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 24.05.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 22.05.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 20.05.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2019 roku".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna