Rejestr zmian w biuletynie

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o LII Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/249/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Duszniki-Zdrój na lata 2018-2022".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/250/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój do Klastra Energii ARES.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/248/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LI/247/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/245/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój za zasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR L/246/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Podgórze i Zieleniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/243/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/244/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Duszniki-Zdrój w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/242/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVIII/241/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -zadanie 2 - dostawa mebli"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie wyniki GKRPA.pdf"

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna