Rejestr zmian w biuletynie

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja Zamawiającego - art. 86 ust.5 "
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania do siwz i odpowiedzi 8"
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkól w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/196/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/194/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/195/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzania konsultacji społecznych o zmianie nazw ulic Karola Świerczewskiego i Hanki Sawickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/193/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wieloletniej dzierżawy nieruchomości położonej w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/192/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/191/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/155/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój i Szczytna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/190/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/185/17 w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego letniego i zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 389 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna CZERWIEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna MAJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe Radnych za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 072 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja Zamawiającego - art. 86 ust.5 "
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 072 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Piotr Lewandowski oświadczenie majątkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania do siwz i odpowiedzi 7"
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.05.2017

Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pozwolenie na budowę"
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana do pozwolenia na budowę 1"
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana do pozwolenia na budowę 2"
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana do pozwolenia na budowę 3"
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania do siwz i odpowiedzi 4"
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania do siwz i odpowiedzi 5"
Dotyczy dokumentu:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DUSZNIKI-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania do siwz i odpowiedzi 6"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna