Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zdjecie posuszu z drzew w Parku Zdrojowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postępowania o udzieleniezamówienia publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 29 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 29 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2019 w zakresie: polityki społecznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2019 w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7/2018/2019 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Duszniki-Zdrój w ramach realizacji projektu PARTCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – II EDYCJA realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5/2018/2019 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6/2018/2019 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę kompleksu „Czarny Staw” położonego w Dusznikach-Zdroju, przy ulicy Podgórze 1a, cześć działki nr 190, AM-5, obręb Zdrój o powierzchni 360 m2, w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży do lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 4 ekranów LED w ramach realizacji zadania mikroprojektu pn. Elektroniczny System Informacji Turystycznej nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686 w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 4 ekranów LED w ramach realizacji zadania mikroprojektu pn. Elektroniczny System Informacji Turystycznej nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686 w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie.pdf"

16.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o finansowaniu zadań oświatowych 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna