Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2017 r. z zakresu"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2017 w zakresie polityki społecznej, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta DUsnziki-Zdrój w roku 2017 w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta DUsnziki-Zdrój w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2017

Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2017 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 131/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 130/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 127/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 129/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o przyznanie świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" (Dz. U poz. 1860)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 128/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie wyznaczenia OPS do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" (Dz. U poz. 1860)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna