Rejestr zmian w biuletynie

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 20.05.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 22.05.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 24.05.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 22.05.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 20.05.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2019 roku".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie petentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie petentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie petentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie petentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie petentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z IX Sesji RM z dnia 30 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokol 9.2019.html"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z IX Sesji RM z dnia 30 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z IX Sesji RM z dnia 30 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokol 9.2019.html
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z IX Sesji RM z dnia 30 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ZA OKRES OD 15 KWIETNIA DO 19 MAJA 2019 ROKU.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Przedszkola w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2019/2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju oraz wyznaczenia terminu konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 maja 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju oraz wyznaczenia terminu konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/5 AM-2 o pow. 2121 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "30_5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/5 AM-2 o pow. 2121 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/5 AM-2 o pow. 2121 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 30_5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/5 AM-2 o pow. 2121 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna