Rejestr zmian w biuletynie

13.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap V – budowa banku śniegu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja Zamawiającego - art. 86 ust.5 "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap V – budowa banku śniegu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju - etap VI - Strzelnica".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 03 października 2016 r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-V - budowa banku śniegu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/197/2016 z dnia 27 września 2016 r. RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/197/2016 z dnia 27 września 2016 r. RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont Teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont Teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja treści SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania do siwz i odpowiedzi 2"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/144/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIII/98/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/143/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/142/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap V – budowa banku śniegu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bank śniegu-zmiana dokumentacji.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap V – budowa banku śniegu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap V – budowa banku śniegu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnychwarunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap V – budowa banku śniegu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja Zamawiającego "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI - ZDRÓJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap V – budowa banku śniegu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytanie"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap V – budowa banku śniegu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna