Rejestr zmian w biuletynie

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XL.17 z sesji RM z dnia 27.07.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XLI.17 z sesji RM z dnia 10.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXIx.17 z sesji RM z dnia 22.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXVIII.17 z sesji RM z dnia 13.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXVI.17 z sesji RM z dnia 25.05.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXVII.17 z sesji RM z dnia 05.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXV.17 z sesji RM z dnia 16.05.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXIV.17 z sesji RM z dnia 27.04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D (II)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D (II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D (II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy"

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna