Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2019

Dotyczy dokumentu:
X Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w dniu 27 czerwca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Finansów w dniu 26 czerwca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych w dniu 25 czerwca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Duszniki-Zdrój w ramach realizacji projektu PARTCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – II EDYCJA realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2019 w zakresie: wspierania i upowszechniania Kultury fizycznej, sportu, Rekreacji i turystyki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania jakimi są blankiety odpisów z akt stanu cywilnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. polityki zdrowotnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Duszniki – Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna