Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, która odbędzie się dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
październik 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
październik 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, która odbędzie się dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2016

Dotyczy dokumentu:
NAJNIŻSZE CENY DZIAŁEK W TYM ROKU !!! BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 25.08.16r.)ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/7 o pow. 979 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NAJNIŻSZE CENY DZIAŁEK W TYM ROKU !!! BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 25.08.16r.) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/6 o pow. 775 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NAJNIŻSZE CENY DZIAŁEK W TYM ROKU !!! BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg ( I-szy odbył się 25.08.16r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 416/1, 417/1, 417/2 o pow. 1364 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-14). Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem UT – teren usług turystyki. Dla przedmiotowej nieruchomości jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NAJNIŻSZE CENY DZIAŁEK W TYM ROKU !!! BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 25.08.16r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/1 o pow. 1016 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NAJNIŻSZE CENY DZIAŁEK W TYM ROKU !!! BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 25.08.16r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/2 o pow. 889 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NAJNIŻSZE CENY DZIAŁEK W TYM ROKU !!! BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 25.08.16r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/9 o pow. 1180 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NAJNIŻSZE CENY DZIAŁEK W TYM ROKU !!! BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 25.08.16r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/8 o pow. 1 129 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ZA OKRES OD 22 WRZEŚNIA DO 19 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna