Rejestr zmian w biuletynie

03.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 6 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół z XXV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/149/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: powołania przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/148/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/147/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/146/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/143/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/144/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIII/98/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/142/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.10.2016

Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamowienia"
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcydotyczące przesłanek wykluczenia"
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcydotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu"
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 4 do SIWZ - równoważne"
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa"
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz dostaw"
Dotyczy dokumentu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VI – strzelnica”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna