Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o obwodach łowieckich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacyjne w sprawie planowanych inwestycji przeciwpowodziowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z poboru próbek wody pobranych dnia 07.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. udzielenia Tauron Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia linią kablową średniego napięcia 20kV, rzeki Bystrzyca Dusznicka kablem prowadzonym po konstrukcji mostów i w km 30+121 kablem prowadzonym pod dnem rzeki w miejscowości Duszniki-Zdrój na dz. nr 172, obręb Zdrój i działce nr 5 obręb Lasy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 33/2019/20 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2019/2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 11 października 2019 roku w sprawie unieważnienia Zarządzenia nr 77/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 14/2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26 września 2019 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna