Rejestr zmian w biuletynie

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XL.17 z sesji RM z dnia 27.07.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XLI.17 z sesji RM z dnia 10.08.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXIx.17 z sesji RM z dnia 22.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXVIII.17 z sesji RM z dnia 13.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXVI.17 z sesji RM z dnia 25.05.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXVII.17 z sesji RM z dnia 05.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXV.17 z sesji RM z dnia 16.05.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr. XXXIV.17 z sesji RM z dnia 27.04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D (II)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D (II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D (II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna