Rejestr zmian w biuletynie

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4 oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu miejscowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4 oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu miejscowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
luty 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/174/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/171/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LIV/267/14 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/173/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: uznania skargi za zasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/172/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/171/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LIV/267/14 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna