Rejestr zmian w biuletynie

10.07.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 09.07.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 10.07.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 05.07.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 03.07.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/1 o pow. 1095 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/2 o pow. 1876 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/3 o pow. 1331 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,8.07.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/4 o pow. 1120 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,8.07.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/5 o pow. 2000 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,5.07.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/6 o pow. 1529 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,5.07.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/7 o pow. 1741 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 20.05.19r., 3.07.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/8 o pow. 1307 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 924).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 924).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 924).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji i wydawania decyzji w sprawie rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia OPS do realizacji zadań z zakresu rządowego programu w sprawie realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie współpracy z Polskim Związkiem Biathlonu przy organizacji zawodów biathlonowych rangi międzynarodowej oraz krajowej na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/240/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LIII/267/10 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 maja 2010 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagrożenie w lasach na terenie powiatu kłodzkiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagrożenie w lasach na terenie powiatu kłodzkiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomie o przystapieniu do proedury oddziałwyania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie petentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna