Rejestr zmian w biuletynie

27.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola, kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/180/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/179/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/178/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: projektu ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę miejską Duszniki-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/177/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: stanowiska Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie pozostawienia wsi Słoszów i Dolina w obwodach publicznych szkół podstawowych i gi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/176/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/175/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2016-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna