Rejestr zmian w biuletynie

20.07.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/216/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/03/14 Rady miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiegow sprawie uchwały nr XXXIX/216/17"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie dowozu do szkół i placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy załącznik nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju, Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłodzku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Kłodzku Niepublicznego Zespołu Szkół Zgromadzenie Sióstr Św. Teresu, Ścinawka Dolona 21b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju, Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłodzku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Kłodzku Niepublicznego Zespołu Szkół Zgromadzenie Sióstr Św. Teresu, Ścinawka Dolona 21b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik rn 1 - Formularz ofertowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/216/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/03/14 Rady miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego dotyczace uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/216/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/214/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/215/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na II półrocze 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/212/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/213/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/210/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/211/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Duszniki-Zdrój i jej jednostkom podległym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/209/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. W sprawie: niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.40.2017.GM2 dot. podłączenia kompleksu wojskowego do kanalizacji sanitarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.16r., 6.04.17r., 8.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/7 o pow. 979 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "miejska górka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.16r., 6.04.17r., 8.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/7 o pow. 979 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r., 6.04.17r., 8.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/1 o pow. 1016 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "miejska górka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r., 6.04.17r., 8.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/1 o pow. 1016 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r., 6.04.2017r., 8.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/9 o pow. 1180 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "miejska górka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r., 6.04.2017r., 8.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/9 o pow. 1180 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r., 6.04.2017r., 8.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/9 o pow. 1180 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.16r., 6.04.17r., 8.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/7 o pow. 979 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r., 6.04.17r., 8.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/1 o pow. 1016 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 22.12.2016r., 29.06.2017r.) ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 50/2 o pow. 1 247 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki (AM-5).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 6.04.17r, 22.06.17r.) ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Dusznikach-Zdroju ul. Zdrojowa 44, w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego na drugim piętrze budynku przy ul. Zdrojowej 44 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z pokoju oraz werandy o powierzchni użytkowej 14,20 m2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna