Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2017

Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/9 o pow. 1180 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r. 1.12.2016r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/1 o pow. 1016 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbył się 25.08.16r., 1.12.16r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/7 o pow. 979 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r.1.12.16r.) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/6 o pow. 775 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 28.04.16r., 23.06.16r.,22.12.16r.) ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzą dwie działki oznaczonych geodezyjnie: - nr 96 o powierzchni 248 m2, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 193,4 m2 - nr 111 o powierzchni 1 641 m2 – niezabudowana, położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-4), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1K/00044569/5. Nieruchomości oznaczone są w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 25.08.16r., 1.12.2016r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 448/8 o pow. 1 129 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-9 osiedle Miejska Górka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbył się 25.08.16r.,1.12.2016r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 416/1, 417/1, 417/2 o pow. 1364 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum (AM-14).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Dusznikach-Zdroju ul. Zdrojowa 44, w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11a położonego na parterze budynku przy ul. Zdrojowej 44 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z pokoju oraz werandy o powierzchni użytkowej 14,20 m2.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
kontakt z Radnymi Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane kontaktowe radnych"
Dotyczy dokumentu:
kontakt z Radnymi Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Usunięto załącznik VII KADENCJA - DANE KONTAKTOWE RADNYCH

03.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt pt. „Razem dla e-Rozwoju”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę serwera NAS typu RACK oraz 10 dysków twardych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania IV kw. 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola, kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/180/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/179/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/178/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: projektu ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę miejską Duszniki-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/177/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: stanowiska Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie pozostawienia wsi Słoszów i Dolina w obwodach publicznych szkół podstawowych i gi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/176/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXII/175/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna