Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2016

Dotyczy dokumentu:
protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: opłaty targowej i ustalenia jej wysokości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/157/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 04 października 2016 r. złożonej przez radnego/radną na bezczynność i nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, PolanicaZdrój i Szczytna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/126/16 z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/151/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Duszniki-Zdrój i jej jednostkach budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna