Rejestr zmian w biuletynie

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elekryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podmioty odbierające odpady komunlane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2018

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/273/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr LII/253/18 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/273/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr LII/253/18 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LVI.273.18.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/273/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr LII/253/18 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna