Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/235/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/233/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/232/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/234/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/235/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/230/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach-Zdroju, wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach- Zdroju wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/231/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/227/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/228/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/229/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/227/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/234/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/233/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLV.233.17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/233/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/232/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/231/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/230/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach-Zdroju, wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach- Zdroju wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/229/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/228/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIV/227/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna