Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestrumieszka_ców oraz rejestru PESEL 2019 forma edytowalna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznikwniosek_o_udostepnienie_danych_rejestr_mieszkancow_pesel_lipiec2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestrumieszka_ców oraz rejestru PESEL 2019 forma edytowalna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik"wniosek_o_udostepnienie_danych_rejestr_mieszkancow_pesel_lipiec2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestrumieszka_ców oraz rejestru PESEL 2019 forma edytowalna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik"wniosek_o_udostepnienie_danych_rejestr_mieszkancow_pesel_lipiec2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_o_udostępnienie_danych_z RejestruMieszkancow - PDF
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego(1)2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego - online

09.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wskazania budynku Miejskiego Zespołu Szkół znajdującego się przy ul. Sprzymierzonych 6a w Dusznikach-Zdroju jako siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wskazania budynku Miejskiego Zespołu Szkół znajdującego się przy ul. Sprzymierzonych 6a w Dusznikach-Zdroju jako siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 77/2017 Burmistrza Dusznik-Zdroju z dnia 18 września 2017 roku w sprawie wykazu lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna