Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 08/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie W sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki – Zdrój w roku 2018 w zakresie polityki społecznej, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 07/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie W sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki – Zdrój w roku 2018 w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 06/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 04/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna