Rejestr zmian w biuletynie

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiegopomoru świń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla podróżnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady zachowania w przypadku znalezienia padłego dzika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady których należy przestrzegać - dotyczy Afrykańskiego Pomoru świń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla Myśliwych i Leśników dotycząca Afrykańskiego Pomoru świń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
APEL do hodowców trzody chlewnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 08/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie W sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki – Zdrój w roku 2018 w zakresie polityki społecznej, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 07/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie W sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki – Zdrój w roku 2018 w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 06/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 04/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2018

Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W DANYM ROKU
Treść zmiany:
Dodano załącznik"oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych-w-roku-2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W DANYM ROKU
Treść zmiany:
Dodano załącznik"oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych-w-roku-2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W DANYM ROKU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oswiadczenia_o_alkoholach.pdf
Dotyczy dokumentu:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W DANYM ROKU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oswiadczenia_o_alkoholach.doc
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od 0,00 km do 11,079 km tj.: od skrzyżowania z DK8 Zielone Ludowe do skrzyżowania z drogą powiatową 3301D”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna