Rejestr zmian w biuletynie

13.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwalę Nr XLII/221/17 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z toru wrotkarskiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwalę Nr X/35/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Zdrojowego w Dusznikach- Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwalę Nr XLII/221/17 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z toru wrotkarskiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uznania skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju za bezzasadną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/246/18 z dnia 12 lutego 2018 r. Rady Miejskiej w Dusznikach – Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany w uchwały Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.09.2019

Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 20.05.19r., 3.07.19r.,26.08.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/8 o pow. 1307 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,8.07.19r.,30.08.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/4 o pow. 1120 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,5.07.19r.,26.08.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/7 o pow. 1741 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,5.07.19r.,28.08.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/6 o pow. 1529 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,8.07.19r.,28.08.2019r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/5 o pow. 2000 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,8.07.19r.,30.08.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/4 o pow. 1120 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r., 30.08.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/3 o pow. 1331 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.,3.09.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/2 o pow. 1876 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza czwarty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.,3.09.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/1 o pow. 1095 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 01.08.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki na II półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ZA OKRES OD 24 LIPCA DO 30 SIERPNIA 2019 ROKU.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Finansów na II półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych na II półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie_o_obwodzie_020801.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna