Rejestr zmian w biuletynie

29.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 5 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 5 - wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ ZA OKRES OD 14 MAJA 2018 R DO 17 CZERWCA 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Park and Ride – przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja Zamawiającego - art. 86 ust.5 "
Dotyczy dokumentu:
Park and Ride – przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożeniaoferty"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 - program funkcjonalno - użytkowy"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 - formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 5 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/2 AM3 o pow. 2224 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa ziel.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/2 AM3 o pow. 2224 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/2 AM3 o pow. 2224 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna