Rejestr zmian w biuletynie

20.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Duszniki-Zdrój za pierwsze półrocze 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza podjęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza podjęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wzór sprawozdania - obowiązuje od marca 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wzór sprawozdania - obowiązuje od marca 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.08.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego na sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie dowozu do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 02.09.2019r. do 26.06.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego o dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju ul. Kościelna 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłodzku ul. Warty 70, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku, ul. B. Getta 6 ,- Niepublicznego Zespołu Szkół Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy, Ścinawka Dolna 21 b.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego o dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju ul. Kościelna 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłodzku ul. Warty 70, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku, ul. B. Getta 6 ,- Niepublicznego Zespołu Szkół Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy, Ścinawka Dolna 21 b.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego o cenę dowozu uczniów i opiekunów z terenu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestrumieszka_ców oraz rejestru PESEL 2019 forma edytowalna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznikwniosek_o_udostepnienie_danych_rejestr_mieszkancow_pesel_lipiec2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestrumieszka_ców oraz rejestru PESEL 2019 forma edytowalna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik"wniosek_o_udostepnienie_danych_rejestr_mieszkancow_pesel_lipiec2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestrumieszka_ców oraz rejestru PESEL 2019 forma edytowalna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik"wniosek_o_udostepnienie_danych_rejestr_mieszkancow_pesel_lipiec2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe – udostepnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_o_udostępnienie_danych_z RejestruMieszkancow - PDF
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego(1)2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego - online

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna