Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
DZK - Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Kłodzkiej nr 39 w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
kwiecień 2017 - komisja Uzdrowiskowa i Spraw Gospodarczo - Technicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 31/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dznia 30marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup stacji samoobsługowych do naprawy rowerów wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z obudowami ochronnymi w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ 3"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 122/2016 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie:zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzeie 122 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 122/2016 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie:zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zarządzenie 122 2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 122/2016 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie:zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 122/2016 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie:zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 122/2016 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie:zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2016 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji pracy Przedszkola w Dusznikach-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna