Rejestr zmian w biuletynie

05.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXX/170/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXX/169/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/168/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/167/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/166/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/165/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/158/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie opłaty targowej i ustalenia jej wysokości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/164/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/147/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/163/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uznania skargi za bezzasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/162/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/161/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/160/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki- Zdrój na lata 2017 -2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/159/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, PolanicaZdrój i Szczytna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2017 r. z zakresu"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2017 w zakresie polityki społecznej, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta DUsnziki-Zdrój w roku 2017 w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta DUsnziki-Zdrój w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2017

Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2017 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna