Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania w cz. 2 i 3"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja Zamawiającego - art. 86 ust.5
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja Zamawiającego - art. 86 ust.5 "

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/189/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/187/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/240/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/188/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: uznania skargi za zasadną.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/186/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały LXVI/240/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/185/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przejęcia od Województwa Dolnośląskiego letniego i zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 389 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/184/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/183/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/182/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/179/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/181/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 130/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 130/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miejskim Duszniki - Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z obudowami ochronnymi w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z obudowami ochronnymi w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 130/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miejskim Duszniki - Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z obudowami ochronnymi w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 127/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 128/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie wyznaczenia OPS do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" (Dz. U poz. 1860)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 127/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 129/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o przyznanie świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" (Dz. U poz. 1860)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 130/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 129/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o przyznanie świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" (Dz. U poz. 1860)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 130/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie 32 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zarządzenie 32 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie 32 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 31 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 33/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości, dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Duszniki-Zdrój”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna