Rejestr zmian w biuletynie

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Podniesienie świadomości mieszkańców w sprawie wścieklizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sposób postępowania z padłymi zwierzętami domowymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 sierpnia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania Kultury fizycznej, sportu, Rekreacji i turystyki, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania Kultury fizycznej, sportu, Rekreacji i turystyki, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna