Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Dni Dusznik-Zdroju 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
STAR/JELCZ przetarg na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STAR/JELCZ przetarg na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup stacji samoobsługowych do naprawy rowerów wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup stacji samoobsługowych do naprawy rowerów wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z obudowami ochronnymi w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z obudowami ochronnymi w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 37/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki-Zdrój oraz powołania komisji przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna