Rejestr zmian w biuletynie

03.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2019 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2019 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2019 w zakresie: wspierania i upowszechniania Kultury fizycznej, sportu, Rekreacji i turystyki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia schronienia dla osób doznających przemocy w rodzinie z gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju Pani Renacie Brodziak.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie petentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Miejsca do bezpłatnego umieszczania obwieszczeńwyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 114
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie pobytu stałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna