Rejestr zmian w biuletynie

19.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa wieży widokowej na Orlicy w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja specyfikacji istotnych warunkówzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Budowa wieży widokowej na Orlicy w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa wieży widokowej na Orlicy w Dusznikach - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.07.2018

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVIII/285/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Duszniki-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/282/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/283/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVIII/284/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/281/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: uznania skargi na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu za zasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/278/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LII/253/18 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/279/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/280/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/276/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVII/277/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/274/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/275/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/273/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr LII/253/18 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/270/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/271/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LVI/272/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/269/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój za zasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/266/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/267/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/268/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/268/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/265/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej Na
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/264/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2016.r w sprawie opłaty targowej i ustalenia jej wysokości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/262/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/263/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/260/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIII/261/2018 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/258/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/259/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: uznania skargi na działania Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój za zasadną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/256/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/257/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/254/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020 w gminie Duszniki- Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/255/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/252/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki- Zdrój w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/253/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LII/251/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna