Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe-skibus 2019-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik-rozkład jazdy skibus 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe-skibus 2019-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe-skibus 2019-2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznnik rozkład jazdy skibus.pdf

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 15/2019 z XV Sesji RM z dnia 28 listopada 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki – Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę miejską Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2019– 2023”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe-skibus 2019-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna