Rejestr zmian w biuletynie

13.01.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zamówienia publiczne 2020 do katalogu Przetargi i Ogłoszenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Zamówienia publiczne 2020 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Zamówienia publiczne 2020 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Przetargi i Ogłoszenia Menu przedmiotowego

11.01.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

08.01.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

03.01.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do katalogu Ochrona środowiska w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

24.01.2020

Dotyczy dokumentu:
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w dniu 30 stycznia 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszcznie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 5/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 03.01.2020 roku w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert oraz w sprawie trybu rozstrzygnięcia tego konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 02.01.2020 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania list mieszkaniowych pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta Duszniki-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 02.01.2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Duszniki-Zdrój.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięciae otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięciae otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie-ogłoszenie wyników SPORT2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięciae otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjne - RODO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna