Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju
Załącznik nr 1 do nagrania z XVI Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

Protokół nr 16/2019

XVI Sesja w dniu 19 grudnia 2019
Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2019 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:44 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Obecni:

1. Patrycja Bednarz
2. Jakub Biernacki
3. Krystyna Cieślak
4. Aleksandra Hausner-Rosik
5. Małgorzata Hołyst
6. Mieczysław Jakóbek
7. Robert Kowal
8. Wojciech Kuklis
9. Agnieszka Maksylewicz
10. Ryszard Olszewski
11. Stanisław Puchniak
12. Mateusz Rybeczka
13. Piotr Zilbert
14. Marcin Zuberski
15. Elżbieta Żulińska1. Otwarcie obrad Sesji. 13:00
2. Przedstawienie porządku obrad. 13:08
3. Zapytania do dyrektorów jednostek podległych oraz wystąpienia zaproszonych gości. 13:08W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Zilbert
- Agnieszka Maksylewicz
- Sławomir Szymaszek4. Wyjaśnienia dotyczące poruszanych spraw na ostatnich komisjach i sesji. 13:13W dyskusji wzięli udział:
- Karolina Łuszczki5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019, 13:16W dyskusji wzięli udział:
- Elżbieta Błasiak
- Jakub Biernacki


Głosowano w sprawie:
zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Mieczysław Jakóbek, Robert Kowal, Agnieszka Maksylewicz, Ryszard Olszewski, Stanisław Puchniak, Piotr Zilbert, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska
NIEOBECNI (2)
Wojciech Kuklis, Mateusz Rybeczka


Uchwała nr XVI/100/2019
b) przystąpienia Gminy do realizacji Rządowego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020r." realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 13:19W dyskusji wzięli udział:
- Elżbieta Paluch
- Ryszard Olszewski
- Jakub Biernacki


Głosowano w sprawie:
przystąpienia Gminy do realizacji Rządowego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020r." realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Mieczysław Jakóbek, Robert Kowal, Agnieszka Maksylewicz, Ryszard Olszewski, Stanisław Puchniak, Piotr Zilbert, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska
NIEOBECNI (2)
Wojciech Kuklis, Mateusz Rybeczka


Uchwała nr XVI/101/2019
c) zmiany Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju, 13:24W dyskusji wzięli udział:
- Wiesław Bator


Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Mieczysław Jakóbek, Robert Kowal, Agnieszka Maksylewicz, Ryszard Olszewski, Stanisław Puchniak, Piotr Zilbert, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska
NIEOBECNI (2)
Wojciech Kuklis, Mateusz Rybeczka


Uchwała nr XVI/102/2019
d) zmiany Uchwały Nr XVI/92/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, 13:28Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVI/92/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Mieczysław Jakóbek, Robert Kowal, Agnieszka Maksylewicz, Ryszard Olszewski, Stanisław Puchniak, Piotr Zilbert, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska
NIEOBECNI (2)
Wojciech Kuklis, Mateusz Rybeczka


Uchwała nr XVI/103/2019
e) zmiany Uchwały Nr XIX/111/08 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju, 13:29Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIX/111/08 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Robert Kowal, Agnieszka Maksylewicz, Ryszard Olszewski, Stanisław Puchniak, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Mieczysław Jakóbek, Piotr Zilbert
NIEOBECNI (2)
Wojciech Kuklis, Mateusz Rybeczka


Uchwała nr XVI/104/2019
f) zmieniająca uchwałę Nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, 13:31W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Zilbert
- Agnieszka Fituch
- Piotr Zilbert
- Jakub Biernacki
- Robert Kowal
- Piotr Zilbert (Ad Vocem)
- Agnieszka Fituch
- Małgorzata Hołyst (Ad Vocem)
- Agnieszka Fituch
- Robert Kowal
- Agnieszka Fituch
- Piotr Zilbert (Ad Vocem)
- Robert Kowal
- Jakub Biernacki (Ad Vocem)
- Piotr Zilbert (Ad Vocem)
- Agnieszka Fituch
- Jakub Biernacki


Głosowano wniosek w sprawie:
R. Kowal - nie sprzedawać działki nr 77 do momentu wytyczenia dojazdu do pozostałych działek.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Mieczysław Jakóbek, Robert Kowal, Agnieszka Maksylewicz, Stanisław Puchniak, Piotr Zilbert, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ryszard Olszewski
NIEOBECNI (2)
Wojciech Kuklis, Mateusz RybeczkaGłosowano wniosek w sprawie:
R. Kowal - nie sprzedawać działki nr 77 do momentu wytyczenia dojazdu do pozostałych działek. - reasumcja głosowania w związku z tym, że przyszedł pan Wojciech Kuklis.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Mieczysław Jakóbek, Robert Kowal, Wojciech Kuklis, Agnieszka Maksylewicz, Stanisław Puchniak, Piotr Zilbert, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ryszard Olszewski
NIEOBECNI (1)
Mateusz RybeczkaGłosowano wniosek w sprawie:
P. Zilbert - nie sprzedawać żadnych działek do czasu sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Podgórzu w jego obrębie.

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (3)
Mieczysław Jakóbek, Wojciech Kuklis, Piotr Zilbert
PRZECIW (3)
Krystyna Cieślak, Robert Kowal, Elżbieta Żulińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Agnieszka Maksylewicz, Ryszard Olszewski, Stanisław Puchniak, Marcin Zuberski
NIEOBECNI (1)
Mateusz RybeczkaGłosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Krystyna Cieślak, Mieczysław Jakóbek, Wojciech Kuklis, Stanisław Puchniak, Piotr Zilbert
PRZECIW (5)
Jakub Biernacki, Aleksandra Hausner-Rosik, Robert Kowal, Agnieszka Maksylewicz, Elżbieta Żulińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Patrycja Bednarz, Małgorzata Hołyst, Ryszard Olszewski, Marcin Zuberski
NIEOBECNI (1)
Mateusz Rybeczka
g) zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na 2020 rok, 14:24W dyskusji wzięli udział:
- Robert Kowal
- Piotr Zilbert


Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na 2020 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Mieczysław Jakóbek, Robert Kowal, Wojciech Kuklis, Agnieszka Maksylewicz, Ryszard Olszewski, Stanisław Puchniak, Piotr Zilbert, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska
NIEOBECNI (1)
Mateusz Rybeczka


Uchwała nr XVI/105/2019
h) uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za zasadną. 14:26W dyskusji wzięli udział:
- Patrycja Bednarz


Głosowano w sprawie:
uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za zasadną.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Patrycja Bednarz, Jakub Biernacki, Krystyna Cieślak, Aleksandra Hausner-Rosik, Małgorzata Hołyst, Mieczysław Jakóbek, Robert Kowal, Wojciech Kuklis, Agnieszka Maksylewicz, Ryszard Olszewski, Stanisław Puchniak, Piotr Zilbert, Marcin Zuberski, Elżbieta Żulińska
NIEOBECNI (1)
Mateusz Rybeczka


Uchwała nr XVI/106/2019
6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta za okres od 18 listopada do 8 grudnia 2019 roku. 14:27W dyskusji wzięli udział:
- Wojciech Kuklis
- Ryszard Olszewski
- Małgorzata Hołyst7. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne. 14:30W dyskusji wzięli udział:
- Karolina Łuszczki
- Aleksandra Hausner-Rosik
- Ryszard Olszewski
- Karolina Łuszczki
- Robert Kowal
- Karolina Łuszczki
- Jakub Biernacki
- Karolina Łuszczki
- Marcin Zuberski
- Małgorzata Hołyst
- Piotr Zilbert
- Elżbieta Błasiak
- Agnieszka Maksylewicz8. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju. 14:44
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

/-/ Aleksandra Hausner-Rosik

 


Przygotował(a): Anita Bodzińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Nagranie dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=NALg3QQCOdA