Barbara Rodak

Stanowisko
Inspektor d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Telefon
0748697689
E-mail:
gks@duszniki.pl