Elżbieta Błasiak

Stanowisko
Skarbnik
Telefon
wew. 21
E-mail:
skarbnik@duszniki.pl