Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2017 08:05 ZP.271.02.2017 Dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją projektu "Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach - Zdroju"
02.06.2017 10:47 Remont kuchni pomocniczej i pomieszczeń przy kuchni (zmywak, obierak) w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju
02.06.2017 10:43 Remont kuchni głównej i pomieszczeń przy kuchni (zmywak, magazyn) w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju
05.05.2017 13:23 RO.IN.271.5.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompleksowego systemu do obsługi pracy Rady Miejskiej
24.04.2017 09:24 RO.IN.271.5.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kompleksowego systemu do obsługi pracy Rady Miejskiej
05.04.2017 10:15 Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości, dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Duszniki-Zdrój”.
03.04.2017 12:32 DZK - Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Kłodzkiej nr 39 w Dusznikach-Zdroju
30.03.2017 10:40 Zakup stacji samoobsługowych do naprawy rowerów wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
30.03.2017 10:37 Zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z obudowami ochronnymi w ramach realizacji projektu CZESKO-POLSKIE DOŁADOWANIE/ Česko-polské dobíjení, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
10.03.2017 08:06 RO.IN.271.4.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę serwera NAS typu RACK oraz 10 dysków twardych

1 2 3 4 5 6 następna