Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2020 11:17 Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z Dusznik Zdroju – Obręb Zieleniec do Podgórza w Dusznikach Zdroju obręb Podgórze i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu
20.08.2020 14:52 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki - Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
20.08.2020 14:43 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów niepełnosprawnych i opiekunów z terenu Gminy Dusnziki - Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
20.08.2020 14:29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie dowozu do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.
19.08.2020 15:26 ZMIANA TREŚĆI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/ZS/2020
18.08.2020 15:10 Zapytanie ofertowe nr 6/ZS/2020 na organizacje konferencji w dniach 3-4.09.2020 r.
13.08.2020 16:31 Zapytanie ofertowe o cenę usług dowozu uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki - Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
13.08.2020 16:14 Zapytanie ofertowe o cenę usług dowozu uczniów niepełnosprawnych i opiekunów z terenu Gminy Duszniki - Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
13.08.2020 11:43 Zapytanie ofertowe nr 6/ZS/2020 na organizacje konferencji w dniach 3-4.09.2020 r.
11.08.2020 14:14 Zapytanie ofertowe o cenę usługi sprawowania opieki nad uczniami w trakcie dowozu do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.

1 2 3 4 5 6 następna