Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2017 14:25 PISMO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
22.12.2016 10:57 ULOTKA DLA HODOWCÓW DROBIU ! UWAGA ! GRYPA PTAKÓW
10.08.2016 08:39 Zawiadomienie Burmistrza Szczytnej w sprawie odbudowy drogi powiatowej nr 3241D Łężyce-Duszniki-Zdrój
01.02.2016 10:07 Postępowanie administracyjne na wniosek gminy Duszniki-Zdrój w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie budynku informacji turystycznej wraz z wymiana nawierzchni parkingu w Zieleńcu na działkach 15/27, 15/29, 15/30, 15/31 i 15/32 obręb Zieleniec”
29.07.2015 11:56 Informacja dla właścicieli lasów prywatnych
30.10.2012 10:07 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, danych o wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – modernizacja i rozbudowa infrastruktury narciarskiej ośrodka „Nartorama” w Zieleńcu , miasto Duszniki Zdrój
30.10.2012 10:06 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, danych o aneksie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji i rozbudowie infrastruktury narciarskiej Ośrodka „Nartorama” w Zieleńcu, miasto Duszniki Zdrój
02.09.2010 11:28 Ogłoszenie o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec, wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko
27.08.2009 14:26 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - modernizacja i rozbudowa infrastruktury narciarskiej ośrodka "NARTORAMA" na terenie zieleńca, miasto Duszniki-Zdrój
17.06.2009 07:54 ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA o wszczęciu postępowania

1 2 następna