Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2019 11:38 RT.OS 7222/12/2019, 59464 Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
21.11.2019 09:34 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO
19.11.2019 12:58 Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
18.11.2019 14:21 58918 RT.OS 667/11/2019 "Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego"
14.11.2019 12:45 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU MIESZKANIOWEGO
06.11.2019 14:44 58848 RT.OS. 6607/11/2019 Obwieszczenie dot. uzupełnienia informacji do zawiadomienia nr WR.ZUZ.4.421.276.2019.WB z dnia 23 października 2019r.
31.10.2019 13:53 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY
31.10.2019 09:30 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o obwodach łowieckich
31.10.2019 07:56 Konsultacyjne w sprawie planowanych inwestycji przeciwpowodziowych
30.10.2019 11:16 RT.OS. 6474/10/2019 58713 Zawiadomienie dot. udzielenia Tauron Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia linią kablową średniego napięcia 20kV, rzeki Bystrzyca Dusznicka kablem prowadzonym po konstrukcji mostów i w km 30+121 kablem prowadzonym pod dnem rzeki w miejscowości Duszniki-Zdrój na dz. nr 172, obręb Zdrój i działce nr 5 obręb Lasy

1 2 3 4 5 6 następna