Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2021 10:23 XXXIII/206/21 Uchwała Nr XXXIII/206/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju oraz Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.
24.03.2021 10:22 XXXIII/205/21 Uchwała Nr XXXIII/205/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora.
24.03.2021 10:21 XXXIII/204/21 Uchwała Nr XXXIII/204/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
24.03.2021 10:20 XXXIII/203/21 Uchwała Nr XXXIII/203/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
24.03.2021 10:19 XXXII/202/21 Uchwała Nr XXXII/202/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na 2021 rok.
24.03.2021 10:18 XXXII/201/21 Uchwała Nr XXXII/201/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
24.03.2021 10:17 XXXII/200/21 Uchwała Nr XXXII/200/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
24.03.2021 10:14 XXXII/199/21 Uchwała Nr XXXII/199/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
24.03.2021 08:48 XXXII/198/21 Uchwała Nr XXXII/198/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
24.03.2021 08:47 XXXII/197/21 Uchwała Nr XXXII/197/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2021 roku.

1 2 3 następna