Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2021 15:07 40/2021 Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 07.04.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów.
30.03.2021 09:35 36/2021 Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.03.2021 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki-Zdrój za 2020 rok.
26.03.2021 14:22 35/2021 Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 25.03.2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
24.03.2021 15:00 34/2021 Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24.03.2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
24.03.2021 14:37 33/2021 Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24.03.2021 roku w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy.
22.03.2021 11:13 32/2021 Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22.03.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów.
22.03.2021 10:05 31/2021 Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22.03.2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2021 w zakresie: polityka społeczna; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
22.03.2021 10:00 30/2021 Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 19.03.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
22.03.2021 07:31 29/2021 Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 19.03.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
17.03.2021 15:30 28/2021 Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16.03.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

1 2 3 4 następna