Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2020 15:32 15/2020 Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 06.02.2020 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11/2019/20 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2019/2020.
06.02.2020 15:20 14/2020 Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 03.02.2020 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki-Zdrój lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione.
06.02.2020 15:10 13/2020 Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31.01.2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, klasy pierwszej i klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój.
03.02.2020 15:45 12/2020 Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.01.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
03.02.2020 15:40 11/2020 Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.01.2020 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach – Zdroju.
03.02.2020 15:31 10/2020 Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.01.2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. promocji miasta.
03.02.2020 15:29 09/2020 Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.01.2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji.
03.02.2020 15:27 08/2020 Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27.01.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
27.01.2020 11:06 07/2020 Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17.01.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
27.01.2020 11:03 06/2020 Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10.01.2020 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10/2019/20 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2019/2020.

1 2 następna