Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2019 09:38 89/2019 Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2019/2020 do arkusza organizacji pracy Przedszkola w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2019/2020.
08.10.2019 09:37 88/2019 Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2019/2020 i aneksu nr 2/2019/2020 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2019/2020.
08.10.2019 08:54 87/2019 Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
30.09.2019 10:02 86/2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
20.09.2019 10:26 83/2019 Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
20.09.2019 10:25 82/2019 Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
20.09.2019 10:24 81/2019 Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zarządzenia wprowadzenia założeń i wytycznych do projektu budżetu na 2020 rok.
20.09.2019 10:20 80/2019 Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2019.
20.09.2019 10:19 79/2019 Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wskazania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
20.09.2019 10:18 78/2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego – wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Hrabstwo Kłodzkie – 2019”.

1 2 3 4 5 6 następna