Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 10:57 59/2018 Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju oraz wyznaczenia terminu konkursu.
11.06.2018 13:26 58/2018 Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” i wydawania decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).
11.06.2018 13:24 57/2018 Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia OPS do realizacji zadań z zakresu rządowego programu „Dobry start” na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2018 r. i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061 z dnia 01 czerwca 2018 r.)
11.06.2018 13:23 56/2018 Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji rządowego programu "Dobry start".
28.05.2018 15:25 55/2018 Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.
28.05.2018 14:23 54/2018 Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.
28.05.2018 11:59 53/2018 Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
25.05.2018 09:26 52/2018 Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2018.
21.05.2018 11:56 50/2018 Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18.05.2018 12:12 49/2018 Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9/2017/2018 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

1 2 3 4 5 6 następna