Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2017 15:59 26/2017 Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
16.03.2017 14:56 25/2017 Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
08.03.2017 12:07 24/2017 Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
08.03.2017 10:02 23/2017 Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
28.02.2017 16:42 22/2017 Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola, kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
28.02.2017 15:33 21/2017 Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
28.02.2017 09:31 20/2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju
28.02.2017 08:01 19/2017 Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2017
27.02.2017 12:05 18/2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
23.02.2017 11:17 17/2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości datacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

1 2 3 następna