Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2017 07:02 99/2017 Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach - Zdroju
17.11.2017 07:00 98/2017 Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
10.11.2017 10:56 96/2017 Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
10.11.2017 09:52 95/2017 Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 10 listopada 2017 r. . w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach - Zdroju na rok szkolny 2017/2018
08.11.2017 10:54 94/2017 Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
08.11.2017 09:59 93/2017 Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 08 listopada 2017 r. . w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji
03.11.2017 11:04 92/2017 Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutaycjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. promocji miasta
30.10.2017 12:21 91/2017 Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
30.10.2017 11:09 90/2017 Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
25.10.2017 12:59 89/2017 Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji pracy Przedszkola w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2017/2018

1 2 3 4 5 6 następna