Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2017 12:30 UCHWAŁA NR XXXII/180/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec.
28.02.2017 12:29 UCHWAŁA NR XXXII/179/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój
28.02.2017 12:27 UCHWAŁA NR XXXII/178/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: projektu ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę miejską Duszniki-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.
28.02.2017 12:25 UCHWAŁA NR XXXII/177/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: stanowiska Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie pozostawienia wsi Słoszów i Dolina w obwodach publicznych szkół podstawowych i gi
28.02.2017 12:23 UCHWAŁA NR XXXII/176/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój.
28.02.2017 12:21 UCHWAŁA NR XXXII/175/17 RADY MIEJSKIEJ W DSUZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
15.02.2017 09:01 UCHWAŁA NR XXXI/174/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
15.02.2017 08:56 UCHWAŁA NR XXXI/173/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: uznania skargi za zasadną
15.02.2017 08:54 UCHWAŁA NR XXXI/172/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
15.02.2017 08:52 UCHWAŁA NR XXXI/171/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LIV/267/14 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.