Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2017 11:56 UCHWAŁA NR XXXVI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki – Zdrój
31.05.2017 11:55 UCHWAŁA NR XXXVI/205/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec AM-1, AM-2 w Dusznikach-Zdroju.
31.05.2017 11:55 UCHWAŁA NR XXXVI/206/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4.
31.05.2017 11:54 UCHWAŁA NR XXXVI/204/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 2/1, AM-4, obręb Zieleniec w Dusznikach-Zdroju.
31.05.2017 11:53 UCHWAŁA NR XXXVI/202/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
31.05.2017 11:53 UCHWAŁA NR XXXVI/203/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: wieloletniej dzierżawy nieruchomości położonej w Dusznikach- Zdroju
31.05.2017 11:51 UCHWAŁA NR XXXVI/200/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. O zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
31.05.2017 11:51 UCHWAŁA NR XXXVI/201/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych o zmianie nazw ulic Karola Świerczewskiego i Hanki Sawickiej
31.05.2017 11:50 UCHWAŁA NR XXXVI/199/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
31.05.2017 11:48 UCHWAŁA NR XXXVI/198/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej

1 2 3 4 następna