Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2013 13:43 Uchwała Nr XXXII/159/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków szkół w Dusznikach-Zdroju".
05.03.2013 13:41 Uchwałą Nr XXXII/158/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r."
06.02.2013 12:26 Uchwała NR XXXI/157/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego
06.02.2013 12:24 Uchwała NR XXXI/156/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, gruntu działki położonej w granicach Gminy Duszniki-Zdrój, dzierżawionej wcześniej przez tego samego dzierżawcę.
06.02.2013 12:23 Uchwała NR XXXI/155/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, gruntu działki położonej w granicach Gminy Duszniki-Zdrój, dzierżawionej wcześniej przez tego samego dzierżawcę.
06.02.2013 12:21 UchwałaNR XXXI/154/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2013.
06.02.2013 12:18 Uchwała NR XXXI/153/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój

poprzednia 3 4 5 6 7 8