Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2013 11:32 Uchwała Nr XXXIII/168/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r. w sprawiezmiany uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju Nr XXIX/139/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Duszniki-Zdrój,
03.04.2013 11:31 Uchwała Nr XXXIII/167/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowegodoraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
03.04.2013 11:28 Uchwała Nr XXXIII/166/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych".
03.04.2013 11:24 Uchwała Nr XXXIII/165/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r. w sprawiewieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Duszniki-Zdrój na lata 2013-2017.
03.04.2013 11:19 Uchwała Nr XXXIII/164/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2013 roku.
03.04.2013 11:17 Uchwała Nr XXXIII/163/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
05.03.2013 13:48 Uchwała Nr XXXII/162/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wsparcia starań o wpisanie Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
05.03.2013 13:47 Uchwałą Nr XXXII/161/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawiewprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2013.
05.03.2013 13:47 Uchwałą Nr XXXII/161/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawiewprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2013.
05.03.2013 13:45 Uchwała Nr XXXII/160/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój na lata 2013-2020.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna