Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2013 12:12 UCHWAŁA NR XXXVI/178/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
03.06.2013 12:09 UCHWAŁA NR XXXVI/177/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
03.06.2013 12:04 UCHWAŁA NR XXXVI/176/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
30.04.2013 11:32 UCHWAŁA NR XXXV/175/2013 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany spłaty kredytu długoterminowego
30.04.2013 11:31 UCHWAŁA NR XXXV/174/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2013.
30.04.2013 11:29 UCHWAŁA NR XXXV/173/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finanansowej gminy Duszniki-Zdrój na lata 2013-202
30.04.2013 11:27 UCHWAŁA NR XXXV/172/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna – Duszniki-Zdrój – Zieleniec – km 3+200 do 7+376 – II etap”.
30.04.2013 11:14 UCHWAŁA NR XXXV/171/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju Nr XXIX/142/12 z dnia 29 listopada 2012r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Duszniki-Zdrój
30.04.2013 11:12 UCHWAŁA NR XXXV/170/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu targowiska w Dusznikach - Zdroju przy ul. Kłodzkiej
19.04.2013 11:53 UCHWAŁA NR XXXIV/169/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna