Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2013 12:11 UCHWAŁA NR XXXVII/188/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2013.
01.07.2013 12:08 UCHWAŁA NR XXXVII/187/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
01.07.2013 12:07 UCHWAŁA NR XXXVII/186/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
03.06.2013 12:21 UCHWAŁA NR XXXVI/185/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/98/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój
03.06.2013 12:19 UCHWAŁA NR XXXVI/184/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i uslugowych dla ludności
03.06.2013 12:18 UCHWAŁA NR XXXVI/183/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2013.
03.06.2013 12:17 UCHWAŁA NR XXXVI/182/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój na lata 2013-2020.
03.06.2013 12:16 UCHWAŁA NR XXXVI/181/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Duszniki-Zdrój.
03.06.2013 12:14 UCHWAŁA NR XXXVI/180/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Duszniki-Zdrój.
03.06.2013 12:13 UCHWAŁA NR XXXVI/179/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna