Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2013 11:19 UCHWAŁA NR XXXIX/198/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
06.09.2013 11:18 UCHWAŁA NR XXXIX/197/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
06.09.2013 11:17 UCHWAŁA NR XXXIX/196/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
03.07.2013 12:11 UCHWAŁA NR XXXVIII/195/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 lipca 2013 r. W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2013.
03.07.2013 12:10 UCHWAŁA NR XXXVIII/194/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój
03.07.2013 12:09 UCHWAŁA NR XXXVII/193/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z pracy w doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
03.07.2013 12:08 UCHWAŁA NR XXXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na II półrocze 2013 r.
03.07.2013 12:07 UCHWAŁA NR XXXVII/191/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
03.07.2013 12:05 UCHWAŁA NR XXXVII/190/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
01.07.2013 12:13 UCHWAŁA NR XXXVII/189/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju Nr XI/65/07 z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgodny na oddanie nieruchomości w dzierżawę

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna