Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2013 13:00 UCHWAŁA NR XL/208/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zawarcia umowy najmu zaadaptowanego lokalu mieszkalnego
30.09.2013 12:59 UCHWAŁA NR XL/207/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
30.09.2013 12:58 UCHWAŁA NR XL/206/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój.
30.09.2013 12:54 UCHWAŁA NR XL/205/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt w grupie żłobkowej prowadzonej przez Gminę Duszniki-Zdrój.
30.09.2013 12:51 UCHWAŁA NR XL/204/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2013.
30.09.2013 12:49 UCHWAŁA NR XL/203/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój na lata 2013-2020.
06.09.2013 11:23 UCHWAŁA NR XXXIX/202/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki-Zdrój
06.09.2013 11:22 UCHWAŁA NR XXXIX/201/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
06.09.2013 11:21 UCHWAŁA NR XXXIX/200/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
06.09.2013 11:20 UCHWAŁA NR XXXIX/199/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna