Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2013 13:15 UCHWAŁA NR XLII/218/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2013.
04.12.2013 13:14 UCHWAŁA NR XLII/217/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
04.12.2013 13:13 UCHWAŁA NR XLII/216/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/133/12 Rady Miejskiej w Dusznikach -Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
04.12.2013 13:12 UCHWAŁA NR XLII/215/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojow alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Duszniki-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
04.12.2013 13:11 UCHWAŁA NR XLII/214/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: „Programu współpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
04.12.2013 13:10 UCHWAŁA NR XLII/213/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki-Zdrój.
04.12.2013 13:09 UCHWAŁA NR XLI/212/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej w związku z kontrolą dot. zasilania w energię elektryczną obiektów zlokalizowanych na obszarze Jamrozowej Polany - należących do gminy Duszniki- Zdrój i występujących problemów związanych z awaryjnością sieci.
04.11.2013 14:35 UCHWAŁA NR XLI/211/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
04.11.2013 14:32 UCHWAŁA NR XLI/210/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2013.
30.09.2013 13:01 UCHWAŁA NR XL/209/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna